حرم میگن شبای جمعه غوغاست
میگن زهرا زائر قبرِ مولاست
ام بنینم اونجاست
چه روضه هایی برپاست
شبِ جمعه - حرم خوبه
یادِ غمایِ رباب باشیم
میخونی روضۀ مشکُ
خوبه تو حرم خراب باشی
تو صحنِ ساقی تشنه ت شد
نکنه به فکرِ آب باشیمطالب مرتبط