جلد هر بامی شدم جز دردسر چیزی نداشت

حاج منصور ارضی

بیشتر

جلد هر بامی شدم جز دردسر چیزی نداشت
بی عبورت از گذرها هر گذر چیزی نداشت

خیر یعنی نوکری پس میتوان آسوده گفت
بی دعای عهد ما حتی سحر چیزی نداشت

چون تو آن سوی دری ما این طرف در میزنیم
جز در اینجا پشت درهای دگر چیزی نداشتمطالب مرتبط

حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش
این جان مسیح را مسیحا
این جان مسیح را مسیحا

سه شنبه, 29 تیر 1400

پخش
سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش