درد و درمان ما امام رضاست

مهدی رسولی

بیشتر

درد و درمان ما امام رضاست
راحت جان ما امام رضاست
ما غلامان حضرتش هستیم
شاه و سلطان ما امام رضاست
گرچه سلمان او نشد باشیم
عشق و ایمان ما امام رضاستمطالب مرتبط

این سینه زن شکسته بالت
این سینه زن شکسته بالت

چهار شنبه, 28 خرداد 1399

پخش
 زیارت چیست
زیارت چیست

شنبه, 05 مهر 1399

پخش