یا امام رضا سلام‌

محمد حسین پویانفر

بیشتر

یا امام رضا سلام‌
تویی سایه ی سرم تویی کس بی کسیام
یا امام رضا سلام‌
غیر تو کدوم رفیق سنگ تموم گذاشت برام
من گدای مشهدم
مثل اون کبوترم که در طواف گنبدم
من گدای مشهدم
همیشه با دست پر از در خونت اومدممطالب مرتبط

عشق یعنی سینه زنی
عشق یعنی سینه زنی

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
دستمو رها نکنی
دستمو رها نکنی

جمعه, 12 دی 1399

پخش
جونم به فدات
جونم به فدات

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش