دل من و بسته به نامش جواد (برادر مازیار طاوولی)

سایر ذاکرین

بیشتر

دل من و بسته به نامش جواد
کبوتر دل رو یه روز میبره روی بامش جواد
هر کی که امامش رضا بود
حالا هست امامش جواد
نفس رضا و همیشه به روی کلامش جوادمطالب مرتبط