دلم به غیر امام رضا
به هیشکی رو نمیزنه
خدا میدونه کاظمین
با مشهد مو نمیزنه
مادرم همیشه اینو میگه ای خدا
جوونم فدای جوون امام رضامطالب مرتبط

ای صنما (به همراه علیرضا طاهری)
ای صنما (به همراه علیرضا طاهری)

دو شنبه, 07 اسفند 1402

پخش
این همه مجنون داره
این همه مجنون داره

دو شنبه, 18 شهریور 1398

پخش
جون جونم علیه ورد زبونم علیه
جون جونم علیه ورد زبونم علیه

یک شنبه, 11 تیر 1402

پخش
بانوی جلیله ای جانم عقیله
بانوی جلیله ای جانم عقیله

یک شنبه, 21 آذر 1400

پخش