بگیر دستمو ببر مرا به سوی کربلا

به آبروی تربتت ، به آبروی کربلا

چه حسرتی بزرگتر از اینکه در دل من است

جوانی ام گذشت و رفت در آرزوی کربلا

به غیر تو نمیدهم دل خراب خویش را

دل شکسته ام شده بهانه جوی کربلا

پُر است عکس کربلا به هر طرف که بنگرم

درآمده اتاق من به رنگ و بوی کربلا

نماز مُهر تربتت نموده مست و عاشقم

ببین چه میکند دگر مرا وضوی کربلا

بهشت یک درش بُوَد درست اول نجف

دری که باز کرده ای تو روبروی کربلاسلامتی و ظهور آقا امام زمان صلواتمطالب مرتبط

پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش
آغاز سخن با نام علی
آغاز سخن با نام علی

جمعه, 26 شهریور 1400

پخش