سکوت طلاست

حجت الاسلام مهدی دانشمند

بیشتر

آدم عاقل ده برابر می شنود
حجت الاسلام دانشمندمطالب مرتبط

قاسم جیگرکی
قاسم جیگرکی

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش
چهل روز گناه نکن
چهل روز گناه نکن

دو شنبه, 15 دی 1399

پخش
می خوای دعات مستجاب بشه!
می خوای دعات مستجاب بشه!

یک شنبه, 18 آبان 1399

پخش
فرق نگذارید بین بچه ها...‼️
فرق نگذارید بین بچه ها...‼️

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش