سینه چاک میزنم

حاج محمود کریمی

بیشتر

سینه چاک میزنم تا حرم میپرم

از می کربلا داغه داغه سرم

آب زنید راه را حین که نگار میرسد

مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد

مرده بُدم و زنده شدم و عشق تو را بنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

به مسیح نگاه تو من دولت پاینده شدم

یا حسین یا حسین

****

السلام علیک ای شه عالمین

یا حبیب القلوب سیدی یا حسین

ای که به عشقت اسیر خیلی بنی آدم اند

با خبران غمت بی خبر از عالم اند

خاک سر کوی تو زنده کند مرده را

ز آن که شهیدان تو جمله مسیحا دم اند

صفا و مروه دیده ام گرد حرم دویده ام

هیچ کجا برای من کرب و بلا نمیشوند

به خدا به خدا به خدا هیچ کجا برای من کرب و بلا نمیشود

****

روح به تو زنده و دل به تو مبتلاست

من گدای تو ام حاجتم کربلاست

یوسف مصر بقا در همه عالم تویی

در طلبت مرد و زن آمده با دِرهم اند

هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت

سوختگان غمت با غم دل خرم اند

اگر مرا رها کنی تو را رها نمی کنم

سر از تنم جدا کنی چون و چرا نمی کنم

به خدا به خدا به خدا چون و چر نمی کنممطالب مرتبط

زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش
دهاتی
دهاتی

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش
شور | ها عليٌّ بشرٌ کیف بشر
شور | ها عليٌّ بشرٌ کیف بشر

یک شنبه, 18 آذر 1397

پخش