جبرائیل گهوارتُ تکون میده

سید مهدی میرداماد

بیشتر

جبرائیل گهوارتُ تکون میده
عزارئیل برا تو آقا جون میده
اسرافیل میگه قیامت شده تا
میکائیل صورتتُ نشون میده
گر همه صورتگران، صورت زیبا کِشند
صورت ارباب ما، از همه زیبا تر است
محتاج دعای تو می گیرم عبای تو
می میرم برای تو اربابمطالب مرتبط