حرم رویایی تو دوست دارم

جواد مقدم

بیشتر

حرم رویایی تو دوست دارم
مجنونم لیلایی تو دوست دارم
حرمت زیبا اسمت زیباتر
همه زیبایی تو دوست دارم
شدم عاشق عاشق اسمت شبیه مجنون
می شینم زیر ناودون رحمت دم ایوونمطالب مرتبط