خدا برای ما چه حسینی آفرید

میثم مطیعی

بیشتر

روشنی و برکتِ شعبانی تو
جان عالمینی و جانانی تو
ما بنده ی توایم، تو مرادی ما مرید
نه مثل کوفیا، بنده های زرخرید
به خلقت خدا، صد درود و آفرین
خدا برای ما، چه حسینی آفریدمطالب مرتبط

پیش چشمم، نه ضریح، نه رواق
پیش چشمم، نه ضریح، نه رواق

سه شنبه, 27 خرداد 1399

پخش
 ای علمدار ما حاج قاسم
ای علمدار ما حاج قاسم

سه شنبه, 09 دی 1399

پخش
 ویژه اربعین: جای ما خالی
ویژه اربعین: جای ما خالی

چهار شنبه, 16 مهر 1399

پخش