دل دیوونه و سرمست و خراب افتاده

محمد حسین پویانفر

بیشتر

دل دیوونه و سرمست و خراب افتاده
دل دیونه گناه از تب و تاب افتاده
دل تو همیشه تو بند عذاب افتاده
کشتی نجات به آب افتاده
با تو من طعنه بر بهار میزنم
تو عشقت دنیا رو کنار میزنممطالب مرتبط

عشق یعنی سینه زنی
عشق یعنی سینه زنی

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
دستمو رها نکنی
دستمو رها نکنی

جمعه, 12 دی 1399

پخش
جونم به فدات
جونم به فدات

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش