صلی الله علیک

حسین طاهری

بیشتر

صلی الله علیک
یه سلام که میدم رو به حرم
به حرم میرسه پای دلم
به حرم میرسه پای دلم
صلی الله علیک
دل من به همین حرفا خوشه
آخه دوری ازت منو میکشه
آخه دوری ازت منو میکشه
ای قرار من ، با تو میگذره روزگار من
گره میخوره بی تو کار من ، جان دلم…مطالب مرتبط

آرام جان
آرام جان

پنج شنبه, 17 مهر 1399

پخش
 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
سلام ای مادر
سلام ای مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش