با اینکه نوکر نالایق توام

حسین طاهری

بیشتر

با اینکه نوکر نالایق توام

هر لحظه بیشتر از قبل عاشق توام

مثل گذشته ها دست مرا بگیر

باز آمدم حسین پیش تو سربه زیر

ارفع رأسک بگو یا ایها الارباب

چون حر این دلشکسته را دریاب

ای عشق رویایی آرام دلهایی

ارفع رأسک بگو یا ایها الاربابمطالب مرتبط

سلام ای مادر
سلام ای مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
آرام جان
آرام جان

پنج شنبه, 17 مهر 1399

پخش