سر از دامن لطف تو یا حسین

محمد حسین حدادیان

بیشتر

سر از دامن لطف تو یا حسین
تا روز قیامت نخواهم برداشت
من از کودکی عاشقت بوده ام
دوسِت داشتم و دارم و خواهم داشت
ممنونم آقا که رام دادی دوباره تو روضه
هر کی منو با تو آشنا کرد خدا پدرشو بیامرزهمطالب مرتبط

ایهاالغریب
ایهاالغریب

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
یا قتیل الیوم الاثنین
یا قتیل الیوم الاثنین

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
علی کیست علی کیست
علی کیست علی کیست

چهار شنبه, 13 آذر 1398

پخش