تو طبیب دل بیمار منی

نریمان پناهی

بیشتر

تو طبیب دل بیمار منی
سید و سرور و سالار منی
تن من شعله ور از آتش عشق
تو صفای تن تب دار منی
مهر سوزان نظری کن به قمر
که به راه تو ز جان کرده گذر
مادرم گفته غلامت باشم
خادم درگه مامت باشممطالب مرتبط