تقدیر در شب نوزده و محکم کردن آن در شب بیست و یکم، امضای آن در شب بیست و سوم می باشد. وسائل الشیعه، ج 10، ص354
مرحوم آقا مجتبی تهرانیمطالب مرتبط

بند پاره کفشت را هم از خدا بخواه!
بند پاره کفشت را هم از خدا بخواه!

پنج شنبه, 18 اردیبهشت 1399

پخش
بدترین بنده
بدترین بنده

یک شنبه, 31 مرداد 1400

پخش
اربعین
اربعین

یک شنبه, 04 مهر 1400

پخش
ماه رجب ماه استغفار
ماه رجب ماه استغفار

شنبه, 02 اسفند 1399

پخش