نام ما را بنویسید عبد پریشانش

مهدی رسولی

بیشتر

نام مارا بنویسید (عبد پریشانش)۲
نوکر آل علی و (بی سر و سامانش)۲
قبله گه انبیا صحن و سرای حیدر
چشم جهان محو ایوانِ طلای حیدر
بر عرش خدا محرم
آبروی عالم
زمزمه قلبم یا علی یا مولا
یا علی یا علی یا علی مولا
علی یا علی یا علی مولا
علی یا حیدر
نام مارا بنویسید (عبد پریشانش)۲
نوکر آل علی و (بی سر و سامانش)۲
قبله گه انبیا صحن و سرای حیدر
چشم جهان محو ایوانِ طلای حیدر
بر عرش خدا محرم
آبروی عالم
زمزمه قلبم یا علی یا مولا
یا علی یا علی یا علی مولا
علی یا علی یا علی مولا
علی یا حیدر
سرمه چشم ملائک (خاک قدم هایش)۲
می زند طعنه به خورشید (گنبد زیبایش)۲
قبله گه انبیا صحن و سرای حیدر
چشم جهان محو ایوانِ طلای حیدر
ما همه جان را فدای نام حیدر کردیم
روز قیامت همه دور سرش می گردیم
بر عرش خدا محرم
آبروی عالم
زمزمه قلبم یا علی یا مولا
یا علی یا علی یا علی مولا
علی یا علی یا علی مولا
علی یا حیدرواحد | نام مارا بنویسید..
هیئت ثارالله زنجان
بامداحی: حاج مهدی رسولی
ویژه مراسم لیالی‌قدر (شب‌بیست‌وسوم)
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ / ۱۴۴۲مطالب مرتبط