ماه روی زمین سلطان رضا جان

امیر برومند

بیشتر

ماه رو زمین سلطان رضا جان
ذکر رو نگین سلطان رضا جان
آهویی شدم در محضر تو
شاه بی رقیب سلطان رضا جان
گنبد طلاییت خورشیده
میگن صحن بهشتیه
خوب و بد میان حرمت
پوشوندی هر چی زشتیه
تویی تو ضربان قلبم
دوایی تو به هرچه دردم
تمومه هستیه منیو
شب و روز دور تو میگردم
السلطان علی موسی الرضامطالب مرتبط