السلام‌ ای‌ شهره‌ی‌ جودوکرم

حسین طاهری

بیشتر

السلام ای شهره ی جود و کرم
ابن الکریم یا حضرت عبدالعظیم
السلام ای اهل ری را محترم
عبدالعظیم یا حضرت عبدالعظیم
در جلال و در شکوه و مرتبت هستی عظیم
خود کریمی و کرم را میدهی درس ای کریم
یا حضرت عبدالعظیم
من چه گویم حضرت هادی تورا کرده خطاب
تو عزیزِ اهل بیتی وارث ختمی مَآب
مضجع نورانیت آرام جان ما همه
در شب جمعه شود زائر تورا یک فاطمه
نِینوایت شهر ری صحن و سرایت کربلا
مجتبی را مضحری دارالشفایت باصفا
السلام ای شهره ی جود و کرم ابن الکریم
السلام ای اهل ری را محترم عبدالعظیم
یا حضرت عبدالعظیم
جان ما و جان کل ما سوا قربان تو
کاش میگشتم شب جمعه منم دربان تو
یا حضرت عبدالعظیم
هر زمانی که دلم تنگ غروب کربلاست
صحن زیبای تو آیم چون که اینجا نِینواست
ای ابوالقاسم لقب ای حضرت ابن الکریم
ای نسب از مجتبی یا حضرت عبدالعظیم
یاحضرت عبدالعظیم



مطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش