گل نرجس آبروی دو عالم خیالت کی می رود ز خیالم
جمالت جلوه الله
بیا جانا طی کنیم شب هجران
بیا مهدی با ترنم باران
سحابِ رحمتِ الله
نگاهم کن من فدای نگاهت
صدایم کن من فدای صدایت
حلالم کن ای چکیده ی رحمت
سُلاله عصمت ،شَه سوار غریب
اباصالح ای امام غریبم
تمامی دردم تو هستی طبییبم
تو را جان مادرت زهرا
ز سر تا به پا گر چه غرق گناهم
خجالت کشم از درونِ تباهم
مرانی از دَرت مارا
نگاهم کن من فدای نگاهت
صدایم کن من فدای صدایت
حلالم کن ای چکیده ی رحمت
سِلاله عصمت، شَه سوار غریبمطالب مرتبط

مدیون إلک (حسین خیرالدین)
مدیون إلک (حسین خیرالدین)

پنج شنبه, 19 مرداد 1402

پخش
آستان حُسن محمد علی کریمخانی
آستان حُسن محمد علی کریمخانی

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش
بابا رضا (روح الله رحیمیان)
بابا رضا (روح الله رحیمیان)

پنج شنبه, 28 اردیبهشت 1402

پخش