زرنگی ملانصرالدین

حجت الاسلام مهدی دانشمند

بیشتر

گناهی نداریم که به خودش ختم بشه همه ی گناه ها به هم وصل هستن
حجت الاسلام دانشمندمطالب مرتبط

 سکوت طلاست
سکوت طلاست

چهار شنبه, 13 اسفند 1399

پخش
قاسم جیگرکی
قاسم جیگرکی

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش
می خوای دعات مستجاب بشه!
می خوای دعات مستجاب بشه!

یک شنبه, 18 آبان 1399

پخش