چقدر گریه تو گلومه
حرفام همیشه ناتمومه
میرم دوباره برمیگردم
خداحافظی با تو حرومه
فقط سکوت میکنم
سکوتی که پر از صداست
تو هم سکوت میکنی
سکوت علامت رضاست
نشود فاشِ کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر نامه رسان من و توستمطالب مرتبط

علی مولا علی والا
علی مولا علی والا

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
رعنا قد و قامت قاسم
رعنا قد و قامت قاسم

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
دل عاشقم از تاب و تب افتاده
دل عاشقم از تاب و تب افتاده

پنج شنبه, 14 بهمن 1400

پخش