تو دلخوشی دنیای منی

ای عشق مدام بارون چشام

دلتنگ تو ام شیش گوشه میخوام

به ضریحت برسون دستامو

تو عوض کن حال این روزامو

ببرم به کربلا آقاجون

توی حسرتت نذار چشمامو

وای من وای من ای حسین

****

ای نور دو عین مظلومم حسین

از داغ تو ام در شیون و شین

ای بی کفنم عریان بدنم

ای تشنه لب و دور از وطنم

قتلگاهه یا که نیزه زاره

داره نیزه رو تنت می باره

وسط برو بیا و راهی

یکی پا رو پیکرت میذاره

وای من وای من ای حسین

****

بد میزدنت ریختن رو تنت

غارت شد حسین اون پیروهنت

مرتیکه پست رو سینه نشست

با دشنه زد و قلبم رو شکست

بی هوا میزدنت مظلومم

با عصا میزدنت مظلومم

عده ای میون مقتل با سنگ

از جفا میزدنت مظلومم

وای من وای من ای حسین

****

ای بی سر من بی یاور من

شد کاسه خون چشم تر من

ای سایه سرم رفتی ز برم

تو شعله و دود میسوزه حرم

همه سمت خیمه رو آوردن

دل اهل حرمو آزردن

روی نیزه همه چیزو دیدی

زن و بچه رو اسارت بردن

وای من وای من ای حسینمطالب مرتبط

شب جمعه بود مادرم میگفت
شب جمعه بود مادرم میگفت

چهار شنبه, 09 شهریور 1401

پخش
خمیده خمیده رسیدم به تو
خمیده خمیده رسیدم به تو

دو شنبه, 09 اسفند 1400

پخش
حسین آقام آقام آقام
حسین آقام آقام آقام

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش