بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا

وایسیم و فقط تموشا کنیم و بعد

شبونه راه بیفتیم کربلا

یه گوشه کنار به ما جا بده

مارم دم ایوونت راه بده

یه نجف امشب به ما بده

بعدشم یه کربلا بده

تنگه دلم برای انگور ضریحت

چیکار کنم اینقدر ازم دوره ضریحت

والله که از دوری دلم میپوسه مولا

کرب و بلا دست تو رو میبوسه مولا

علی جانم علی جانم

****

بریم حرم کنار دسته پاکستانی ها

حسابی که سینه زدیم بشینیم فقط

ضریحو خوب ببینیم رفقا

خواب و خیال شده کربلا

انگار محال شده کربلا

فکر نمیکنی بسه دوریمون

خُب دو سه سال شده کربلا

حق نمیدی بهم اگه کلافه هستم

برای من سخته بگی اضافه هستم

اینجوری پیش بره میدونم که میمیرم

یه کاری کن برام یه کم آروم بگیرم

علی جانم علی جانممطالب مرتبط