ای حضرت آقای خراسان دنیای منی

حاج حسین سازور

بیشتر

ای حضرت آقای خراسان دنیای منی

من قطره ام و تو خوده باران دریای منی

بی خود که نشد اسم تو سلطان اقای منی

رویای منی لیلای منی

تنها قسم لبهای منی

تو دغدغه امروز و فردای منی

نبض و ضربان دل شیدای منی

حقا که تو مهربون ترین امام و مولای منی

من دوست دارم

اقرار میکنم دوستت دارم

اصرار میکنم دوستت دارم

تکرار میکنم دوستت دارممطالب مرتبط