از او گرفتم حس و حال معنوی را

سید رضا نریمانی

بیشتر

از او گرفتم حس وحال معنوی را
شور مصمت را غزل را مثنوی را
توصیف حسن بیشمارش بر سره ذوق
میاورد یک باره صدها منزوی را
آوازه ی شمس الشموس شیعه عمری
انداخته از سکه شمس مولوی را
باید بیاموزم از امثال اباصلت
آداب خدمت را طریق پیروی را
هرکاری از دستان بازش برمیاید
وا میکند این شاه مرزه خسروی را
مولا دعایش میکند هرکس که فردا
یاری نماید انقلاب مهدوی را
ما رعیته سلطان ز خود چیزی نداریم
مدیونه او هستیم ایران قوی را
ما ریزه خواره خان پر باره رضاییم
در عمره خود تنها بدهکاره رضاییم
این خاک اگر که بیمه ی سلطان نباشد
بر روی نقشه نامی از ایران نباشد
روزی شود محتاج نامردان عالم
هرکس گدای سفره ی سلطان نباشد
با حجرت او ما سر و سامان گرفتیم
آمد که ایران بی سروسامان نباشد
ما غرق حیرت او ولی بیدارمان کرد
حیران او در فتنه ها حیران نباشد
آقا شدم از برکتش دورش بگردم
سرگشته ی مولا که سرگردان نباشد
غیر از امیرالمومنین منت کشیدن
این درمرام وارث سلمان نباشد
بی واهمه روشن سخن گفتم همیشه
حتی غزل هم موضعش پنهان نباشد
طعم سیاست دارد اما هیچ دردی
از دیدگاه شیعه بی درمان نباشد
مظنون قدیمی التبته شعرم جدید است
هر مصراعی سرشار از حس امید است
از جنس سرویم استوار و پایداریم
دیدند بدخواهان کماکان پای کاریم
خاری به چشم لشکر ابن زیادیم
کوریه چشمان خوارج رای دادیم
در مکتب ما درس دین درس نخست است
سربازه خط رهبری کارش درست است
جز در کلام رهبری خیری ندیدیم
بارای های خود حماسه آفریدیم
دامان ملت از پلیدی ها تمیز است
جمهوری اسلامی ایران عزیز است
باید بگویم باره دیگر بی تکلف
هم بی تکلف گویم و هم بی تعارف
نسبت به مکتب هرکسی ذهنش خراب است
از ناکثین یا قاسطین انقلاب است
با مردم آزاد ما در یک مسیریم
چیزی نمانده تا قدس را هم پس بگریم
بیش از چهل سال گذشته پای کاریم
وقتی که خرمشهرها در پیش داریم
تا لشکر اسلاممان دارد اُسامِ
فتح الفتوح مسلمین دارد ادامه
فتح الفتوح از نسل سلمان برمیاید
این کارها از مرد میدان برمیاید
تعریف ما از مرد میدان حاج قاسم
آیینه ی عباس دوران حاج قاسم
بعد از شهادت هم سلیمانی حسینییست
این خصلت زیبای ابناءِ خمینیست
با خون خود طاغوت را بی آبرو کرد
دست منافق هایمان را نیز روکرد
امروزه وقتی صحبت از جنگ ارادس
واجب ترین واجباته ما جهاد است
ما هم همانند زبیح فاطمیون
هستیم خار دیگری در چشم صهیون
هم خواب را از چشم آمریکا بگیریم
هم انتقام حاج قاسم را بگیریم
این هم از اعجازه صراط المستقیم است
اسلام فردا پایگاهش اورشلیمس
مقلوب قران میشود روزی تلاویو
با خاک یکسان میشود روزی تلاویو
ایران که جای کودتای مخملی نیست
از ما نباشد هرکه با سید علی نیستمطالب مرتبط