شاه بانو یارقیه

امیر برومند

بیشتر

شاه بانو یارقیه

میزنم روضتو جارو یا رقیه

کلب آستان تو هستم

زده ام پیش تو زانو یارقیه


بیقرارم سربه دارم

من بجز رقیه دلبری ندارم

مجنون نام رقیم

با جمع عاقلا کاری ندارم


دیوونم دیوونه ی نوه ی ابوتراب

به سینه میزنم با اجازه ی بی بی رباب


یارقیه
مطالب مرتبط