ذره ذره پای این عشق

حاج محمود کریمی

بیشتر

ذره ذره پای این عشق می گدازیم

تو قمار پاک این عشق دل می بازیم

احمد توی هر دعا علی گفت

روح القدس حرا علی گفت

راوی میگه تو حدیث معراج

ذات خود خدا علی گفت

رازش رو نبی با علی گفت

در وقت وداع یا علی میگفت
مطالب مرتبط

شور | ها عليٌّ بشرٌ کیف بشر
شور | ها عليٌّ بشرٌ کیف بشر

یک شنبه, 18 آذر 1397

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
دهاتی
دهاتی

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش