من مستم و بی تابم

حاج محمود کریمی

بیشتر

من مستم و بی تابم


من واله و شیدایم


.


من عاقل مجنونم


من عاشق رسوایم


.


من ذره ی پنهانم


با نور تو پیدایم


.


با تک تک اعضایم


با رگ رگ رگ هایم می خوانم


.


علی علی مولا علی


علی ولی الله علی


.


تو ماه شبستانی


خورشید فروزانی


.


تو جامعه ی نوری


تو جلوه ی قرآنی


.


آقای موالی و


مولای امامانی


.


من با دل طوفانی


با تبار سلمانی


.


با لهجه ی قرآنی


با چهره ی بارانی می خوانم


.


علی علی مولا علی


علی ولی الله علی


.


ای اوج تمنایم


ای هرم نفس هایم


.


در هر نفسم با تو


در جنت اعلایم


.


نورانی و بر حقم


تا سوی تو می آیم


.


می آیم و می آیم و


تا خانه ی آقایم


.


تا این که رسد پایم


در ملک مسیحایم


.


در کشور مولایم


با بوسه ی لب هایم می خوانم


.


علی علی مولا علی


علی ولی الله علی


.


تو اوج مقاماتی


علامه ی آیاتی


.


استاد کریمان و


مبنای کراماتی


.


سرسلسله ی مکتب


تو پیر خراباتی


.


تو برات جناتی


تو آینه ی ذاتی


.


فتاح فتوحاتی


آیات و اشاراتی


.


تو سید ساداتی


با حال مناجاتی می خوانم


.


علی علی مولا علی


علی ولی الله علی


.


من مستم و بی تابم


***


مـن مستم و بی تابم


من واله و شیدایم


.


من عاقل مجنونم


من عاشق رسوایم


.


من ذره ی پنهانم


با نور تو پیدایم


.


با تک تک اعضایم


با رگ رگ رگ هایم می خوانم


.


علی علی مولا علی


علی ولی الله علی
مطالب مرتبط

زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
دهاتی
دهاتی

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش