بیعت کردم با تو روزی که یکی بود یکی نبود

حاج محمود کریمی

بیشتر

بیعت کردم با تو روزی که یکی بود یکی نبود

غیر خدای مهربون هیچ کی نبود

.

بیعت کردم با تو روزی که توی عالم وجود

دست تو بود و گردش چرخ کبود

.

تو امام عالمی و لو کره الکافرون

تو امام عالمی و لو کره المشرکون

.

تو بودی که عالم اومد

با تو آیات محکم اومد

.

تو بودی که کعبه اومد

زیر پای تو زمزم اومد

.

من دوستت دارم از وقتی که خدا تو باغ بهشت

از باقیِ گلت سرشت ، گل منو

.

من دوستت دارم از وقتی که تو مسیر سرنوشت

تو عاشقای تو نوشت دل منو

.

با تو هر کاری ثوابه

هر دعایی مستجابه

.

بی تو حال دل خرابه

با تو رحمت بی حسابه

.

ضربان قلبمی دلو می بری آسمون

ملکوت اعظمی و لو کره المشرکون

.

تو امام عالمی و لو کره الکافرون

تو امام عالمی و لو کره المشرکون

.

بیـعت کردم با تو روزی که یکی بود یکی نبود

غیر خدای مهربون هیچ کی نبود

.

بیعت کردم با تو روزی که توی عالم وجود

دست تو بود و گردش چرخ کبود

.

تو امام عالمی و لو کره الکافرون

تو امام عالمی و لو کره المشرکون

.

اسمت پناهم بود از وقتی که بابام صدا میزد

به گوش من فقط بگو علی مدد

.

من با تو خواهم بود تا وقتی که زیر خاک لحد

دو تا ملک سوال کنن از خوب و بد

.

ما از وقتی یادمون

از خودت امداد گرفتیم

.

ما قبل از هر چی تو عالم

یا علی رو یاد گرفتیم

.

تو حقیقت حقی ولو نبینن دیگرون

تو ولی مطلقی و لو کره المشرکون

.

تو امام عالمی و لو کره الکافرون

تو امام عالمی و لو کره المشرکون

.

بیـعت کردم با تو روزی که یکی بود یکی نبود

غیر خدای مهربون هیچ کی نبود

.

بیعت کردم با تو روزی که توی عالم وجود

دست تو بود و گردش چرخ کبود
مطالب مرتبط

زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش
دهاتی
دهاتی

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش