نه لوح و نه قلم بود و

حاج محمود کریمی

بیشتر

نه لوح و نه قلم بود و

نه ارض و نما سما بود و


خدا بود و علی بود و

علی بود و خدا بود


نه حرف از من و ما بود

نه ذکر تو و من بود


علی بود و علی بود

که پیش از من و ما بود


ایینه تمام نمای خدا علیست

نقشی که زد قلم ابتدا علیست


دست خدا زبان خدا صورت خدا

در بندگیش بنده بی انتها علی


جان رسول لحم رسول دم رسول

شیر خد و شیر رسول خدا علی


علی بود و عدن بود و

علی بود و ولایت علی بود و ولا بود


دشمن به دشمنی خود اقرار می کند

مردی که داشت بازوی خیبر گشا علیست


بسم الله کتاب خداوندگار را

هر کس که با علیست بداند که با علیست


چشم خدا قسیم جحیم و جنان به حشر

دست خدا و لنگر ارض و سما علیست


علی کوثر و یاسین علی یوسف و طاها

علی قدر و علی بدر ، علی شمس و ضحی بود


علی سجده علی حمد علی ذکر و دعا بود

علی در همه دم بود علی در همه جا بود


لوح علی قلم علی

حرم علی کرم علی

علم علی اب و گلم علی


منم غلام علی غلام نام علی

فلک غلام من است به احترام علی


نشسته مرغ دلم به روی بام علی

خمار و مست و قلندر شدم ز جام علی


علی امام من است و منم غلام علی

هزار جان گرامی فدای نام علی


به لب شعار علی به دل قرار علی

طواف کعبه کند پی مدار علی


خدا مرا به جزا برد کنار علی

سر و تن و دل و روحم اسیر دام علی


بشیر علی نذیر علی حلیم علی

کبیر علی خیر کثیر علی


نفس برای علی سرم به پای علی

جهان گدای من است منم گدای علی


رسم به عرش و اگر شوم فدای علی

که تاج و تخت خدایی بود مقام علی


روح علی نوح علی جان علی

روان علی توان علی قران علی


من و نگاه علی من و پناه علی

نمیشوم نفسی جدا ز راه علی


رسم به کوی حسین ز بارگاه علی


ای مه وفا حسین میکشی مرا حسین

حسین امیر من است منم فقیر حسین


هزار یوسف مصری بود اسیر حسین

منم حقیر حسین بهانه گیر حسین


که از ازل شده ام شکار تیر حسین

ندیده ام به خدا شهی نظیر حسین

و اوست حضرت ارباب و من اجیر حسین
مطالب مرتبط

بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
دهاتی
دهاتی

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش