بی کس و غریب بین کوچه ها

حسن عطایی

بیشتر

بی کس و غریب بین کوچه ها

ناله می زند به کوفه نیا

این دلم برات غرق ماتمه

یابن مرتضی یابن فاطمه

ای پسرعمو نیا کوفه رحمی نداره

کوفه داغ اکبر رو روی قلبت میزاره

آسمون برا تو و این غربت خون می باره

روزگار بچه هات توی کوفه شام تاره

اینجا جای رقیه آوردن نیست

گشتم دیدم تو کوفه جای زن نیست
مطالب مرتبط

قدم میزنه یل قتال العرب
قدم میزنه یل قتال العرب

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
من اگه خاک بودم
من اگه خاک بودم

چهار شنبه, 14 اردیبهشت 1401

پخش
روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو
روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو

چهار شنبه, 29 مرداد 1399

پخش
مرکبا سیراب بودن اما هنوز تشنه بودی
مرکبا سیراب بودن اما هنوز تشنه بودی

چهار شنبه, 14 اردیبهشت 1401

پخش