میخانه دگر جای من بی سروپا نیست

بگذار به پشت در میخانه بمیرم


ای تاج سرم یابن زهرا من منتظرم یابن زهرا


هر کس یه کسی نازد و من هم به تو نازم


ای کاش جان به سر کوی تو ببازم


مهمان توام یابن زهرا


ترسم تو بیایی و من آنروز نباشم


ای کاش من خاک سر راه تو باشم


من مال توام یابن زهرا دانبال توام یابن زهرا


شاید که دگر میکده را درک نکردم


یک بار بیا تا که به دور تو بگردم


سایه ات به سرم یابن زهرا


من منتظرم یابن زهرا
مطالب مرتبط

دوست داری در زدن های مرا
دوست داری در زدن های مرا

شنبه, 27 فروردین 1401

پخش
بیا نگار آشنا
بیا نگار آشنا

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش
حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش