ایران تحت فرامین علیست

ایران عزت آئین علیست

سلطان در همه دهر رضاست

ایران عرصه شاهی علیست

مشهد در شرف دنیا ست

مشهد در صدف زهراست

ایران خاک کف پای عشق

مشهد در نجف مولاست

شمس الشموس شمس الشموس
مطالب مرتبط

دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش