ایران تحت فرامین علیست

حاج محمود کریمی

بیشتر

ایران تحت فرامین علیست

ایران عزت آئین علیست

سلطان در همه دهر رضاست

ایران عرصه شاهی علیست

مشهد در شرف دنیا ست

مشهد در صدف زهراست

ایران خاک کف پای عشق

مشهد در نجف مولاست

شمس الشموس شمس الشموس
مطالب مرتبط

بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
شور | ها عليٌّ بشرٌ کیف بشر
شور | ها عليٌّ بشرٌ کیف بشر

یک شنبه, 18 آذر 1397

پخش
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش
دهاتی
دهاتی

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش