جونوم عمروم بی تابوم بری دیدارت


جونوم عمروم بی تابوم بری دیدارت


سر می ذاروم می افتوم به پای زوارت


ای پسر موسی بن جعفر


امام رضا کیه از تو بیتر


آقو فَدوی اسم قشنگت


ای اوینه یِ زهرای اطهر


ای امام مهربونوم


قلب صاحب الزمونوم


جون هر چی مرده مولا


درد زائرات به جونوم


عاشق وقتی زهرا هم بَرَش می سازه


تا مولا هست تنها هم خودش نَمی بازه


دِلوی همه پُو به پُویِ شهیدات


صِدوی همه تو صِدوی شهیدات


نِگوی همه به نِگویِ شهیدات


اسم توئه رو لَبُوی شهیدات


غیر عشقت نَمی دونوم


غیر اسمت نَمی خونوم


مهربون جون جوادت


از در خونت نرونوم


باز کویرا عین باغهِ ، ای ترونه داغهِ داغه


هدیه ی امام رضا از ، دستای شاهِ چراغه


یِی شب وقتی ، پشت پنجریِ فولادت


دیدی داری جون میدیم بری اولادت


خشکی دلها رو دریا کِردی


شور قیامتی بر پا کِردی


میدونوم ای اقا جونوم امشو


کربوبلامونو امضا کردی


هر کی با حسینِ یالّو


کربِلا میریم ایشالّو


هرکی اذن کربِلاشه


از رضا میگیره والّوای ماه آسمونا و زمین / محمود کریمی

مطالب مرتبط

مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
خونمون این طرفه
خونمون این طرفه

پنج شنبه, 03 بهمن 1398

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش