با مادرم، ایشالا اربعین میام حرم


سلام بدم، به محضر شما قدم قدم


صدات زدم، با دست خالی اینجا اومدم


“حسین آقام، همه میرن تو میمونی برام”


به این امید، شاید آقا منِ بَدم خرید


ولم نکن، بَدَم نگا به این دلم نکن


یه خواهشی، دارم ازت که ضامنم بشی


“حسین آقام، همه میرن تو میمونی برام”


یه عمریه، شده پناه من حسینیه


ای آشنا، منِ حقیر کجا شما کجا


شه وفا، گره به کارمه گره‌گشا


“حسین آقام، همه میرن تو میمونی برام”


با ناله‌هام، میگم که من فداییِ شمام


با گریه‌هام، میگم که من فقط تورو میخوام


با نوحه‌هام، میگم که من گدای کربلام


“حسین آقام، همه میرن تو میمونی برام”


 


*شاعر: امیر عباسی


 
مطالب مرتبط