آقا به هوای کربلا سوگند

آقا به شبای کربلا سوگند

از تو نمیشه یه لحظه هم دل کند

آقا به غروب کربلا سوگند

آقا به قلوب عاشقا سوگند

از تو نمیشه یه لحظه هم دل کند

دل نمیکنم ازت بذار بگم فقط دوست دارم

زندگیم برای تو سرم فدای تو دوست دارم

یارا یارا ابی عبدالله جانا جانا ابی عبدالله

****

آقا تو روزایی که گرفتارم

آقا چی بگم وقتی تو رو دارم

وقتی هنوزم بهت بدهکارم

آقا می به این پیاله میریزی

آقا چجوری ازت بخوام چیزی

وقتی هنوزم بهت بدهکارم

من گدای خونتم خودم دیوونتم شیرین یارم

از ته دلم میگم میام حرم میگم دوست دارم

یارا یارا ابی عبدالله جانا جانا ابی عبدالله

****

شاها شب روضه شام معراجم

آقا مثل موجی بین امواجم

خیلی به هوای روضه محتاجم

آقا با تو من خیالم آسوده است

آقا بس هوای شهرم آلوده است

خیلی به هوای روضه محتاجم

روشنای راه من همیشه ماه من راه چارم

من مرید زینبم میریزه از لبم دوست دارم

یارا یارا ابی عبدالله جانا جانا ابی عبداللهمطالب مرتبط

حرم ندیده
حرم ندیده

شنبه, 03 مهر 1400

بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
شهر من کربلا
شهر من کربلا

شنبه, 16 مرداد 1400

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401