محمد حسین پویانفر

بیشتر

نمردم آخر سرتورو رو نیزه دیدم

پی تو روی خار دویدم

چیا ز حرمله شنیدم
مطالب مرتبط

...
عشق بی تکراری

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
...
دریای تشنه

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
...
آمدم امشب حرم

چهار شنبه, 23 مهر 1399

پخش