برای منی برای تو ام

همه میدونن گدای تو ام

من عبد فقیر تو خیر کثیر

امیری حسین و نعم الامیر

من دوست دارم ای همه دار و ندارم

ای همه کس و کارم ای دل و دلبر و یارم

حسین آقا جانمطالب مرتبط

سلام امام رضا
سلام امام رضا

پنج شنبه, 03 آذر 1401

پخش
دلتنگ حرمتم به کی بگم
دلتنگ حرمتم به کی بگم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش