دنیا به چه دردی میخوره؛ وقتی دقیقه ها شده برام اسارت؟
دنیا به چه دردی میخوره؛ وقتی نمیتونم برم حرم زیارت!
آب شدم ابر شدم دوری از تو؛ بهم ریخته منو امام حسین!
اشک شدم غم شدم؛ بیا بشنو صدا سینه زن امام حسین…مطالب مرتبط

کجایی آقا
کجایی آقا

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
سلام به کربلای ایران
سلام به کربلای ایران

پنج شنبه, 14 شهریور 1398

پخش
دلشوره ندارم فردای قیامت
دلشوره ندارم فردای قیامت

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
تو سینه قلبم طرف تو میگرده
تو سینه قلبم طرف تو میگرده

سه شنبه, 01 تیر 1400

پخش