سلام ایزد منان سلام جبرائیل

حسین طاهری

بیشتر

سلام ایزد منان ، سلامِ جبرائیل
سلامِ شاه شهیدان به مسلم بن عقیل
.
به آن نیابت عظمای سیدالشهدا
به آن جلال خدایی ، به آن جمال جمیل
.
شهید عشق که سر در منای دوست نهاد
به پیش پای خلیل خدا ، چو اسماعیل …
.
سلام بر تو که دارد زیارت حرمت
ثواب گفتن تسبیح و خواندن تهلیل
.
هوای گلشن مهرت ، نسیم پاک بهشت
شرار آتش قهرت ، حجاره ی سجیل
.
تو بر حقی و مرام تو حق ، امام تو حق
به آیه آیه ی قرآن ، به مصحف و انجیل
.
ببین دنائت دنیا که از تو بیعت خواست
کسی که پیش جلال تو ، بنده‌ ای‌ ست ذلیل
.
محیط کوفه تو را کوچک است و روح بزرگ
از آن به بام شدی کشته ، ای سلیل خلیل !
.
فراز بام سلام امام دادی و داد
میان لجّه‌ ای از خون جواب ، شاه قتیل
.
به پای دوست فکندی سر از بلندی بام
که نقدِ جان ، برِ جانان بوَد متاع قلیل
.
شروع نهضت خونین کربلا ز تو شد
به نطق زینب کبری ، به شام شد تکمیلمطالب مرتبط

 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
آرام جان
آرام جان

پنج شنبه, 17 مهر 1399

پخش
دست مادرمو میبوسم
دست مادرمو میبوسم

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
سردار سلام
سردار سلام

جمعه, 12 دی 1399

پخش