باید فرمون زندگی ات رو به دست بگیری،

باید مهارت پیدا کنی تا بتونی حالت رو خوب کنی!

حجت الاسلام پناهیان
مطالب مرتبط

 از کجا اینقدر مطمئنی به خودت؟
از کجا اینقدر مطمئنی به خودت؟

یک شنبه, 10 اسفند 1399

پخش
حالت چطوره؟
حالت چطوره؟

یک شنبه, 01 فروردین 1400

پخش
مهربان تر از مادر
مهربان تر از مادر

شنبه, 02 مرداد 1400

پخش