نوکریامو اشک چشامو خراب کردن همه سینه زنیا

بگو چیکار کنم بشنوی صدامو 

حق داری انداختبی عقب کربلامو

رو بر نگردون از من یاحسین عفوا یاحسین 

شرمندتم من قلبن یا حسین عفوا یاحسین 

بی حرم حدیث دوست دارم روی قلبم بنویس دوست دارم

هیچکس مثل تو نیست دوست دارم

ته رویای من کربلا علت اشکای منه کربلا خونه آقای منه کربلا

بال و پرم باش تاج سرم باش به یاد من شبای جمعه تو حرم باش فکر جواز کربلا مادرم باش

تو مکب های اربعین منتظرم باش 

رو برنگردون از من یا حسین

عفوا یاحسینمطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش