به استعانت اشک علی الدوام حسین(ع)

حاج منصور ارضی

بیشتر

به استعانت اشک علی الدوام حسین

شروع میکنم این ماه را به نام حسین

دوباره چشمه خونی ز عرش جوشیده

تمام عالم امکان سیاه پوشیدهمطالب مرتبط

حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش
سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش