یک قافله امید

سید مهدی حسینی

بیشتر

یه قافله امید یه رشته مروارید

یه قافله مهتاب تو رشته خورشید

یه قافله بارون یه قافله دریا 

داره میاد کم کم از تودل صحرامطالب مرتبط

تو ببینی ام مرا بس
تو ببینی ام مرا بس

شنبه, 23 مرداد 1400

پخش
خسته بود آقا
خسته بود آقا

یک شنبه, 26 دی 1400

پخش
من اصلا اومدم برات مریض بشم
من اصلا اومدم برات مریض بشم

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش