از چشم گریه ماند و از گریه عزتش

حاج حسین سازور

بیشتر

از چشم گریه ماند و از گریه عزتش

از جام باده ماند و از باده لذتش

فرمود امام صادق ما روضه جنت است

دنیا جهنم است برو سمت جنتشمطالب مرتبط

روضه‌ی حضرت زهرا
روضه‌ی حضرت زهرا

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
واحد
واحد

شنبه, 05 بهمن 1398

پخش
بی دلیل نیست نا امیدی من
بی دلیل نیست نا امیدی من

سه شنبه, 20 آبان 1399

پخش