یاثارالله ثارالله یا حسین

حاج حسین سازور

بیشتر

یاثارالله ثارالله یا حسین
یاثارالله ثارالله یا حسین
یاثارالله ثارالله یا حسین

الحمدلله که سینه زنم 

خورده مهر نوکریبه تنم

الحمدلله که گریه کن 

آقای عطشان بی کفنممطالب مرتبط

بی دلیل نیست نا امیدی من
بی دلیل نیست نا امیدی من

سه شنبه, 20 آبان 1399

پخش
روضه‌ی حضرت زهرا
روضه‌ی حضرت زهرا

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
واحد
واحد

شنبه, 05 بهمن 1398

پخش