وادی عشق جگردار فقط میخواهد

عبدالرضا هلالی

بیشتر

سلام الله یا اباعبدالله

وادی عشق جگردار فقط میخواهد

عاشق رفتن بر دار فقط میخواهد

قلعه ی خیبر عشق است بسی مستحکم

فقح آن حیدر کرار فقط میخواهد

شاه شاهان جهان است حسین بن علی

این شهنشاه وفادار فقط میخواهد

زیر بار ستم و ظلم نرو، ظلم نکن 

عشق آزاده ی دیندار فقط میخواهد 

زاهدا عشق نه سر خواهد و نه دست ها را

عاشقی بی سرو دستار فقط میخواهد 

عشق جایست که بر دار دهد سرها را

این زمین میثم تمار فقط میخواهد
مطالب مرتبط

آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401

شهر من کربلا
شهر من کربلا

شنبه, 16 مرداد 1400

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش